🤝💙 Unim Forțele Împotriva Violenței! 🌍✨

În cadrul campaniei „19 Zile de Activism împotriva Violenței”, clasa a V-a B de la Școala Gimnazială „AL. I. Cuza” se alătură mișcării „Să spunem NU violenței!” sub ghidarea devotată a dirigintei lor, prof. Haidău Adelina. 🌍🚫

Elevii noștri devin campioni ai schimbării, promovând un mediu școlar sigur și respectuos. Prin activități de prevenire și combatere a violenței, acești tineri curajoși devin voci puternice pentru drepturile și bunăstarea fiecărui elev. 🗣️💙

Să-i susținem și să transmitem împreună mesajul că în comunitatea noastră școlară, violența nu are loc! 🚀🤲 #19ZileActivism #SpuneNuViolenței #ȘcoalaSigură #UnitiÎmpotrivaViolenței 🌈💪