COMPONENŢA COMISIILOR ŞI COMPARTIMENTELOR

An şcolar 2022-2023

Nr. crt.Comisii, compartimente, domenii de activitateResponsabil/componența
1.CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE (OMEN 5154/30.08.2021)Președinte: director-prof. Nisioi Brîndușa
Membri:
Prof. Triși Alexandrina –director adjunct
Prof. Ilincăi Daniela
Prof. Crăciun Dana
Prof. Oșlobanu Mariana
Sărmășanu Georgeta- reprezentantul părinților
Pântea Anca- reprezentantul părinților Alexandru Andrei- reprezentantul părinților
Costea Cătălin – reprezentantul primarului
Corbu Luminița – consilier local
Edu Anca – consilier local
Gavril Elena- consilier local
2.COMISIA PENTRU CURRICULUMResponsabil: Ilincăi Daniela
Membri:
Nisioi Brîndușa
Triși Alexandrina
Ciornei Alina
Irimia Valentina
Căciun Dana
Haidău Adelina
Benke Carmen
Vieru Adrian
Clipa Dumitrița
3.COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTResponsabil: Ciornei Alina-Dana
Secretar:  Clipa Dumitrița
Membrii comisiei:
Tocănel Alexandra  
Irimia Valentina
Vieru Adrian
Marius Pintilii
4.COMISIA  DE MONITORIZARE A SISTEMULUI  DE CONTROL INTERN MANAGERIALPreşedinte: Triși Alexandrina
Secretariat tehnic: Buculei Iustin
Membrii comisiei:
Ilincăi Daniela – compartiment didactic
Vrabie Lucian – compartiment secretariat
Tărăboi Iulia – compartiment financiar Mihalache Anamaria- compartiment administrativ
Stan Doriana – compartiment bibliotecă
Ilincăi Daniela -Responsabil riscuri
5.COMISIA PENTRU PROGRAME  ŞI PROIECTE EDUCATIVEResponsabil: Oșlobanu Mariana
Membri:
Simerea Alina  
Ignat Mirabela  
Tocănel Alexandra  
6.COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚIIResponsabil: Triși Alexandrina
Membrii comisiei: Ionaș Andreea
Vieru Adrian 
judecător Sărmășanu  Geta, președinte AP „Artur Gorovei”;
Nica Luiza, consilier şcolar
elev- reprezentant al CȘE
7.COMISIA PENTRU IMPLEMENTAREA CODULUI  DE ETICĂ  PROFESIONALĂResponsabil: Clipa Dumitrița
Membrii comisiei:
Tănasă Bogdan
Păduraru Simona
Vrabie Lucian
8.COMISIA PENTRU MENTORAT DIDACTIC ȘI FORMARE ÎN CARIERA DIDACTICĂResponsabil: Benke Carmen
Membri:
Pînzariu Corina
Triși Alexandrina
Tocănel Alexandra
Crăciun Dana  
9.COMISIA DE SECURITATE ŞI  SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ  ŞI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂResponsabil SSM: Arcip Ana  
Responsabil ISU, PC: Tanasă Ionuţ Bogdan
Membrii comisiei:
Buculei Iustin
Mihalache Anamaria
Tanasă Constantin
10.COMISIA ECO-ŞCOALA Responsabil: Irimia Valentinna
Membri:
Prisacariu Daria
Arcip Ana
Negre Simona
Negre Adriana
Ștefan Florentina  
11.COMISIA PRIVIND RITMICITATEA NOTĂRII ŞI MONITORIZAREA FRECVENŢEIResponsabil: Ignat Mirabela
Membrii comisiei:
Tofan Victor  
Vrabie Lucian  
12.COLABORAREA CU CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR, LECTORATUL CU PĂRINŢIIResponsabil: Crăciun Dana
Membri:
Prisacariu Daria
Oșlobanu Mariana
Ionaș Andreea
13.COMISIA PRIVIND VERIFICAREA COMPLETĂRII DOCUMENTELOR ŞCOLAREResponsabil: Triși Alexandrina
Membrii comisiei:
Vrabie Lucian  
Buculei Iustin
14.RESPONSABIL CONSILIUL ELEVILORResponsabil: Simerea Alina,
Ignat Mirabela
15.COMISIA DE ACREDITARE ŞI ECHIVALARE A CREDITELOR TRANSFERABILENisioi Brîndușa
Benke Carmen  
Zup Daniela (Reprezentant CCD Suceava)
16.COMISIA PRIVIND GESTIONAREA SIIIRResponsabil:  Nisioi Brîndușa
Membrii comisiei:
Triși Alexandrina  
Vrabie Lucian  
Buculei Iustin
Tărăboi Iulia
Mihalache Anamaria
17.COMISIA PRIVIND ÎNTOCMIREA GRAFICULUI  CU EFECTUAREA SERVICIULUI PE ŞCOALĂ ŞI A ORARULUIResponsabil: Buculei Iustin
Membrii comisiei:
Negre Adriana
Vrabie Lucian
18.COMISIA DE MANAGEMENT A BURSELOR ȘCOLARE ȘI TICHETELOR SOCIALEResponsabil: Triși Alexandrina
Membrii comisiei:
Ciornei Alina
Ignat Mirabela
Vrabie Lucian
Mihalache Anamaria
19.COMISIA  DE INVENTARIEREResponsabil: Mihalache Anamaria
Membrii comisiei:
Vieru Adrian
Tănasă Bogdan
Arcip Ana  
Ștefan Florentina
Tofan Victor
Stan Doriana
20.COMISIA  DE ACHIZIŢII A VALORILOR MATERIALEResponsabil: Nisioi Brînduşa
Membrii comisiei:
Mihalache Anamaria
Tărăboi Iulia
21.COMISIA  DE RECEPŢIE A VALORILOR MATERIALEResponsabil: Nisioi Brînduşa
Membrii comisiei:
Triși Alexandrina
Mihalache Anamaria
Tărăboi Iulia
Vrabie Lucian
22.COMISIA DE ÎNSCRIERE A ELEVILOR ABSOLVENŢI AI CLASEI A VIII-AMembrii comisiei:
Nisioi Brîndușa
Vrabie Lucian
Crăciun Dana
Irimia Valentina
23.RESPONSABIL  CU ARHIVAVrabie Lucian
24.RESPONSABIL  CU SIGILIUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNTVrabie Lucian
25.RESPONSABIL CU PRIMIREA, VERIFICAREA, GESTIONAREA ACTELOR JUSTIFICATIVE PRIVIND  NAVETA  ELEVILOR/ cadrelor didacticeTărăboi Iulia
26.RESPONSABIL CONTROL FINANCIAR  PREVENTIV ŞI ACTIVITĂŢILOR PRIVIND ALOPTărăboi Iulia
Vrabie Lucian
27.RESPONSABIL ACHIZIŢII PUBLICETărăboi Iulia
28.COMISIA PENTRU MANUALE ŞCOLAREResponsabil: Stan Doriana
Membrii comisiei:
Nisioi Brîndușa
Buculei Iustin