ANUL ȘCOLAR: 2023-2024

„Visez la niște cetățeni ai lumii care să fie culți, disciplinați, capabili să gândească în mod critic și creator, să aibă cunoștințe despre o varietate de culturi, să fie capabili să participe activ la discuții despre noi descoperiri și noi variante și să fie dornici să-și asume riscul propriilor convingeri”.
Howard Gardner

          Școala Gimnazială Al. I. Cuza”, Fălticeni vă așteaptă cu o ofertă educațională diversificată și de calitate, care să asigure atingerea standardelor de învățare și promovarea valorilor europene într-un climat de siguranță fizică și psihică.

        Viziunea unităţii:

Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” este o școală pentr toți, organizată în jurul principiilor de comunicare deschisă, bazată pe respect reciproc între elevi, profesori și părinți, care clădește bazele viitorilor adulți, capabili de adaptare într-o lume în continuă schimbare.

        Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasăa individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valoricare sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii.                      (Legea Educației Naționale Nr. 1/2011)

       Misiunea unităţii:

Școala Gimnazială „AL. I. Cuza”, Fălticeni își propune să pună la dispoziția educabililor oportuniăți de instruire, de formare a unor cetățeni responsabili, dezvoltând potențialul maxim al fiecărui elev, punând accentul pe dezvoltarea valorilor promovate prin filosofia educațională a școlii și a competențelor cheie care îi permit inserția socială și învățarea pe tot parcursul vieții.

Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Fălticeni oferă egalitate de şanse elevilor, satisfăcând dorinţa fiecăruia de a se simţi competent în a deţine şi a folosi informaţia. În şcoala noastră, elevii învaţă să utilizeze calculatorul, să comunice în limbile engleză şi franceză, devenind capabili să facă faţă procesului de globalizare.

Trăind într-o comunitate multietnică, elevii învaţă să fie toleranţi şi respectuoşi cu ceilalţi, să preţuiască valorile unanim acceptate dar şi pe acelea ale spaţiului în care s-au născut. Dascălii noştri îi educă astfel încăt să poată lua decizii în privinţa propriului destin.

OFERTA DE ȘCOLARIZARE