VALORIFICAREA ACTIVITĂȚILOR OUTDOOR ÎN DINAMICA PROCESULUI EDUCATIV

         Marți, 18.06.2024 începând cu orele 13:00 a avut loc prima sesiune de formare pentru 30 de cadre didactice ale școlii noastre, în cadrul programului ,,VALORIFICAREA ACTIVITĂȚILOR OUTDOOR ÎN DINAMICA PROCESULUI EDUCATIV” program care face parte din oferta de formare a CCD Suceava, sub coordonarea profesorului metodist Gabriela Șlincu.

Echipa de formatori – inspector pentru învățământ primar, prof. Adriana Coțovanu,  prof. Dorina-Paraschiva Fărtăiș, prof. Ionela-Ramona Koteles și prof. Lăcrămioara Vartolomei – s-a deplasat la sediul unității noastre școlare, unde cei 30 de profesori înscriși au desfășurat activități antrenante și pline de valențe educative. Prin activitățile de formare desfășurate în cadrul programului, se urmărește:

  • Familiarizarea cadrelor didactice cu activitățile outdoor, fapt care duce la diversificarea ofertei de activități extracurriculare și extrașcolare, la o mai mare deschidere în a iniția sau a se implica în proiecte pentru comunitate, la formarea unei noi  perspective asupra relației profesor – elev, în sensul de raportare egală în fața cunoașterii;
  •  Flexibilizarea și creșterea atractivității activităților didactice pentru elevi, cu impact semnificativ asupra coeziunii colectivului, prin dezvoltarea competențelor interpersonale, a capacităților de lucru în echipă, de planificare și organizarea activităților sau rezolvarea de probleme practice. 
  • Disponibilitatea spre  deschidere a  cadrelor didactice către nou, cu  impact benefic și asupra școlilor, prin asigurarea unui învățământ modern, flexibil, eficient și prin realizarea unei mai bune legături dintre educația formală și realitățile vieții cotidiene.

Programul de formare cu o durată de 24 de ore, va dezvolta la cadrele didactice participante competențe de investigare a unor practici ale educației outdoor,  competențe de valorificare a influențelor educației outdoor în planul dezvoltării personale și al  integrării sociale a elevilor, competențe de transfer a experienței outdoor în educația formală, în acord cu disciplina și particularitățile clasei. Programul de formare este structurat pe trei module:

  • MODULUL I  – Învățarea dincolo de clasă/ educația outdoor • Cum a apărut conceptul de educație outdoor • Pledoarie pentru educația outdoor- avantaje și limite;
  •  MODULUL II  – Valorificarea influențelor educației outdoor în planul dezvoltării personale și al  integrării sociale a elevilor • Identificarea unor resurse educaționale, cunoscute și aplicate de  cursanți •  Impactul educației outdoor asupra actorilor implicați în procesul de învățământ;
  • MODULUL III – Abordări inovatoare ale educației outdoor în vederea dezvoltării competențelor-cheie, în acord cu disciplina și particularitățile clasei • Exemple de bune practici de utilizare a experiențelor outdoor  • Lucru individual, asincron: proiectarea și realizarea de conținut educațional pentru diferite discipline/ situații/ secvențe.

Evaluarea participanților la acest  program de formare constă în:

  • Evaluare inițială prin chestionar realizat cu G Forms, în scopul adaptării complexității conținuturilor și a ritmului de parcurgere a conținuturilor;
  • Evaluare formativă – prin evaluarea produselor realizate de cursanți; autoevaluare; evaluare încrucișată.
  • Evaluare sumativă – portofoliul electronic al fiecărui cursant.  ( fotografii din activitățile outdoor, idei noi, proiecte, exemple de bună practică și evaluarea portofoliului electronic al fiecărui cursant).

Costul programului pentru fiecare dintre cele  30 de cadre didactice participante, este  suportat de către unitatea noastră școlară.