Viziunea

Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” este o școală pentru toți, organizată în jurul principiilor de comunicare deschisă, bazată pe respect reciproc între elevi, profesori și părinți, care clădește bazele viitorilor adulți, capabili de adaptare într-o lume în continuă schimbare.

Misiunea

Școala Gimnazială „AL. I. Cuza”, Fălticeni își propune să pună la dispoziția educabililor oportuniăți de instruire, de formare a unor cetățeni responsabili, dezvoltând potențialul maxim al fiecărui elev, punând accentul pe dezvoltarea valorilor promovate prin filosofia educațională a școlii și a competențelor cheie care îi permit inserția socială și învățarea pe tot parcursul vieții.

Ținte și opțiuni strategice

Pornind de la misiunea și viziunea școlii, de la rezultatele diagnozei și autoevaluării, am formulat următoarele ținte și opțiuni strategice, în vederea dezvoltării şi modernizării instituţionale a Şcolii Gimnaziale „Al. I. Cuza” în perioada 2022-2026:

  1. Creșterea, în următorii 4 ani, a procentului elevilor care iau medii peste 5 la Evaluarea Națională, de la 80% la 95 %
  2. Crearea premiselor pentru digitalizarea educației prin creșterea până în anul 2025 a procentului cadrelor didactice ce utilizează TIC în activitatea  didactică de la 80% la 100 % și creșterea procentului absolvenților ciclului gimnazial care au competențe digitale funcționale până la 90 %
  3. Dezvoltarea și promovarea unei educații incluzive, pentru atragerea și integrarea în comunitatea școlară a tuturor categoriilor/grupurilor vulnerabile de elevi  prin   creșterea, până în 2025, cu 35%, a procentului elevilor cu nevoi de învăţare diferite/CEScare continuă studiile după clasa a VIII-a
  4. continuă și promovarea conceptului de îmbunătățire permanentă a competențelor profesionale ale personalului didactic, prin parcurgerea cel putin a unui curs de perfecționare/an școlar.
  5. Creșterea stării de bine și menţinerea în școală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării activităţilor şcolare şi extraşcolare prin reducerea, până în 2025, cu cel puțin 75% a numărului cazurilor raportate de bullying, cyberbullying și a oricărei forme de violență